Historie Madeiry

Kolem vzniku Madeiry kolují neuvěřitelné legendy, že je snad pozůstatkem pevniny, která spojovala Evropu a Ameriku. Druhá legenda vypráví o Madeiře coby o bájné Atlantidě, kterou zmiňoval už Platón. Neméně zajímavou je však realita. Madeira je sopečného původu a je stará pouze několik miliónů let.

Dějiny Madeiry začínají roku 1418. Zatímco u nás lidé truchlili nad upálením Jana Husa, Portugalci podnikali zámořské výpravy. Madeirské souostroví objevil v tomto roce Joao Goncales Zarco, jež se plavil ve službách portugalského prince Jindřicha Mořeplavce. Zarco zřejmě věděl, kam míří, protože na Kanárských ostrovech už dobrých 100 let probíhal čilý obchod. Možné ale je, že Zarco měl původně namířeno do Guineje, ale musel v bouři přistát na pláži Porto Santo. O rok později Zarco vyjel znovu do těchto končin, aby prozkoumal větší ostrov a nazval ho Ilha da Madeira tj. Ostrov dřeva. Král jej za to jmenoval guvernérem.


Původně byla Madeira zcela pokryta dřevem. Po příjezdu Zarca začalo osídlování, mýcení lesů a pracné budování terasovitých políček.

Ve dvacátých letech 15. století přijíždějí první přistěhovalci. Nenacházejí žádné místní obyvatelstvo ani pozůstatky civilizace, je zde však množství dřeva a pitné vody. Přistěhovalci kácejí a vypalují husté lesy, aby získali místo na první políčka. Popel činí půdu úrodnou a zemědělství se zde opravdu daří. Byla dovezena vinná réva z řecka (konkrétně z ostrova Kréta) a cukrová třtina z Itálie. Cukr se pak vyvážel do Británie a Flander. Noví obyvatelé v příkrých svazích pracně vybudovali systém terasovitých políček, která zavlažovali pomocí kanálů zvaných levadas. Tato úzká korýtka vedoucí průzračnou vodu z horských pramenů a vodopádů byla budována africkými otroky.

Roku 1478, tedy 60 let po objevení Madeiry, sem zavítal i Kryštof Kolumbus s cílem nakoupit cukrovou třtinu. Po obchodním neúspěchu se na ostrov vrátil o šest let později, kdy už byl zkušeným obchodníkem. Nebyly to ale peníze, co sem Kolumba přilákalo zpět. Hlavním důvodem jeho návratu byla svatba s dcerou prvního guvernéra ostrova Porto Santo, Donnou Filipou Moniz. Ta mu po nějaké době porodila syna. Po Kolumbově objevení Ameriky 1492 se Madeira stala důležitou zastávkou na trase mezi novým a starým světem.


Jistou roli na Madeiře sehrál i Kryštof Kolumbus. Santa Maria na obrázcích byla vyrobena r. 1998.

V roce 1566 vtrhli na ostrov piráti o síle 11 lodí pod vedením Bertranda de Montluc. Během 16 dní zabili 300 ostrovanů, zničili úrodu cukru, zpustošili ostrov a zase odtáhli.

Když se roku 1580 španělský král Filip II. prohlásil za portugalského krále, získal Madeiru do španělského područí na 60 let. Madeira dále nemohla konkurovat Brazílii v produkci cukru a zaměřila se více na vinnou révu.

Z části také Madeira patřila Británii. Roku 1662 se anglický král Karel II. oženil s portugalskou princeznou Kateřinou de Bragancy. Madeirské víno bylo jediné, které se smělo vyvážet do Britských držav na západní polokouli. Všechna ostatní vína musela putovat do Ameriky pouze přes britské přístavy. Britové se začali usídlovat na ostrově, protože měli výhodná obchodní práva. Obchod s vínem jen kvetl.


Madeirské alkoholizované víno je celosvětově proslulé a opravdu lahodné.

Počátkem 19. století připluly na Madeiru britské vojenské jednotky, aby ji chránily před francouzskou invazí. Ve druhé polovině 19. století postihla Madeiru plíseň vinné révy, cholera, révokaz, a zničena byla část úrody brambor a cukrové třtiny. Během první světové války byl funchalský přístav ostřelován německou ponorkou.

Už v polovině 19. století se na Madeiře začal rozrůstat cestovní ruch. Za sluncem sem přijížděli bohatí Britové a aristokraté z jiných zemí. Po první světové válce se sem přistěhoval poslední rakousko-uherský císař Karel I. V letech 1932 - 1974 vládl diktátor Dr. António Salazar. Po tzv. portugalské karafiátové revoluci získala Madeira autonomii, právo určovat si daně a mít zástupce v portugalské vládě.

Tři roky před naší sametovou revolucí, tedy už v roce 1986 se Portugalsko připojilo k Evropskému hospodářskému společenství, dnešní Evropské unii, a získalo značné finanční prostředky hlavně na infrastrukturu a zpracování ryb.

Madeira.rovnou.cz - Informace o ostrově Madeira - kontakt
2008 - 2024 Dušan Janovský, info@rovnou.cz, +420 732 746 901