Základní údaje o ostrově Madeira

Poloha Madeiry

Ostrov Madeira bývá nazývaný Perlou Atlantiku. Leží západně od Afriky, pouze 545 km od marockého pobřeží. Madeira už od dob portugalských a španělských námořních objevitelských výprav patří k Portugalsku. Paradoxně do něj má dál než do Afriky. Madeiru od Lisabonu dělí téměř 978 km Atlantického oceánu.

Na známé Kanárské ostrovy, které patří ke Španělsku, je to jen 445 km.

Rozloha Madeiry

Ostrov je ve své podstatě velmi malý. Od západu na východ je Madeira dlouhá pouze 57 km, ze severu na jih je to dokonce jen 22 km.

Svým různorodým, především horským terénem budí ovšem pocit daleko větší rozlehlosti. Silničky, kterými je ostrov spíše řídce protkán, neberou ve své klikatosti konce. Zdolat je bývá náročné. Usedlíci v odlehlých končinách mnohdy ani neopouštějí své vesnice.

Vulkanický původ

Madeira je sice souostroví, ale kromě samotného ostrova Madeira je obydlený pouze ostrůvek Porto Santo. Na ten se pořádají fakultativní výlety výletní lodí. Je tam klid, suché podnebí, žádné vysoké hory a příjemné koupání. V patnáctém století se tu prý oženil Kolumbus s dcerou místního guvernéra.

Celé madeirské souostroví je staré jen několik miliónů let a vzniklo sopečným působením. To činí Madeiru pro nás tolik zajímavou. Přímo z hlubin nekonečného Atlantického oceánu se totiž vynořuje ve vysokých sopečných horách a vyvřelinových útesech, které mnohdy sahají až do mraků. Ty mraky jsou totiž nízko relativně nízko a některé hory jsou vyšší něž naše Sněžka. V kopcích pramenící potůčky spadají do údolí coby dravé říčky v překrásných vodopádech.


Ostrov Porto Santo, útesy sopečného původu, vodopády ústící do moře.

Lidé na Madeiře

Typickým rysem pro Madeiru je emigrace a imigrace. Bylo tomu tak dříve a je to pořád stejné. Mladí lidé odjíždějí do Brazílie nebo jižní Afriky za prací a pokud zbohatnou, vracejí se a stavějí si ve Funchalu přepychové vily s kouzelným výhledem.

Přestože dnes jsou ostrované Portugalci, jde mimo jiné o potomky  mořeplavců a obchodníků ze severní Evropy a ze severní Afriky. Na Madeiře žije přibližně 260 tisíc stálých obyvatel a 120 tisíc z nich žije v hlavním městě Funchal.

Lidé na Madeiře jsou Evropané se vším všudy. Tedy přesněji západní Evropané. Akorát, že žijí uprostřed Atlantiku na překrásném ostrově plném květin a čisté přírody. Ostrov sám je ve stálém rozvoji a přímo z něj čiší bohatství. To může být pozůstatkem koloniálního období, včasným vstupem do EU, dobře finančně situovanou turistickou klientelou širokého rozsahu, ale také přílivem bohatých imigrantů, kteří si pro svůj vysněný život volí právě tento ostrov.


Na Madeiře je velmi málo průmyslu, nějaký je ve Funchalu. Pod přístavem je malý ropovod. Většina energie pochází z větrných elektráren.

To vše vede k budování pohodlné a účelné infrastruktury, ať už v podobě silnic, nebo elektrického vedení. V soukromém sektoru najdeme vkusné rodinné domky, i honosné vily s krásnými zahradami. Podstatné investice jsou vlévány do turistického ruchu především v podobě početných komfortních hotelů, vyhlášených restaurací a turisticky vyhledávaných atrakcí typu kasína nebo golfu.

Zemědělství

Asi pětina obyvatel se na ostrově živí zemědělstvím. Právě v této oblasti zaslouží Madeiřané možná největší obdiv. Vzhledem k reliéfu ostrova zde lidé totiž svádí skutečný boj o zemědělskou půdu. Budují terasovitá políčka na příkrých úbočí hor, v pro nás nepředstavitelných terénech. Největší produkcí jsou zřejmě banány a vinná réva.

Banány jsou na Madeiře malé, zelené, slaďoučké a velmi chutné. Nesmějí se odtud však vyvážet do Evropy, protože nesplňují standardy EU (jsou tuším divně zahnuté).


Terasovitá políčka jsou budována na svazích, kde hrozí sesuv půdy. Madeirské zemědělství produkuje skvělé banány a vinnou révu.

Pro vinnou révu je na Madeiře ovšem využití dostatek. Nejen, že zde najdete chutná především červená vína, ale vyrábí se tu speciální alkoholizované madeirské víno, které se nemálo podobá portskému.  Přečtěte si o víně z Madeiry.

Madeira.rovnou.cz - Informace o ostrově Madeira - kontakt
2008 - 2024 Dušan Janovský, info@rovnou.cz, +420 732 746 901